Skip links

Oferta

KOKS ODLEWNICZY

KOKS ODLEWNICZY

KOKS 60-90

KOKS ODLEWNICZY

60-90mm

wymiary ziarna

Wytrzymałość M40(%): min. 80

Ścieralność M10(%): max. 10

Zawartość wody (%): max. 5

Zawartość popiołu (%): max. 11

Zawartość cz. lotnych (%): max. 1

Zawartość siarki (%): max. 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg): min. 28500

Zawartość podziarna (%): max. 10

Zawartość nadziarna (%): max. 10

KOKS +80

KOKS ODLEWNICZY

+80mm

wymiary ziarna

Wytrzymałość M40(%): min. 84

Ścieralność M10(%): max. 10

Zawartość wody (%): max. 4

Zawartość popiołu (%): max. 11

Zawartość cz. lotnych (%): max. 1

Zawartość siarki (%): max. 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg): min. 28700

Zawartość podziarna (%): max. 10

Zawartość nadziarna (%): -

KOKS +100

KOKS ODLEWNICZY

+100mm

wymiary ziarna

Wytrzymałość M40(%): min. 84

Ścieralność M10(%): max. 10

Zawartość wody (%): max. 3

Zawartość popiołu (%): max. 11

Zawartość cz. lotnych (%): max. 1

Zawartość siarki (%): max. 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg): min. 29000

Zawartość podziarna (%): max. 10

Zawartość nadziarna (%): -

Masz dodatkowe pytania odnośnie oferty?

Często zadawane pytania

Jesteśmy gotowi elastycznie dostosować parametry produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców.

Koks to odmiana paliwa, które uzyskuje się w koksowniach poprzez koksowanie, czyli wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200°C w specjalnym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych, przy ograniczonym dostępie tlenu.

Koks wykorzystywany jest, przede wszystkim, w wytopie żelaza w wielkich piecach w hutach, ale stosuje się go także jako wysokiej jakości paliwo do opalania kotłów grzewczych (w kotłowniach, warsztatach oraz gospodarstwach domowych), jak również w odlewniach metali.

Surowy gaz koksowniczy składa się w dużej mierze z wodoru (do ok. 60%), metanu (około 25%), resztę stanowią takie składniki jak tlenek węgla, węglowodory czy azot. Oprócz wymienionych składników w gazie istnieją również zanieczyszczenia, między innymi benzol, siarkowodór oraz amoniak. Przeróbką i oczyszczaniem gazu koksowniczego zajmuje się osobny wydział koksowni, zwany węglopochodnymi. Jest to swoista fabryka chemiczna. Tam gaz poddaje się procesowi usuwania amoniaku, odsiarczania oraz wydziela się benzol i inne związki. Smoła pogazowa oraz benzol stanowią niezwykle cenny surowiec dla przemysłu chemicznego, natomiast z siarkowodoru uzyskuje się na miejscu znakomitej jakości siarkę.

Łączy nas koks

Koks to odmiana paliwa, które uzyskuje się w koksowniach poprzez koksowanie, czyli wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200°C w specjalnym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych, przy ograniczonym dostępie tlenu. To paliwo o wyższej wartości opałowej od zwykłego węgla kopalnego. Wyróżniamy kilka rodzajów koksu: wielkopiecowy, metalurgiczny, odlewniczy oraz opałowy. Koks wykorzystywany jest, przede wszystkim, w wytopie żelaza w wielkich piecach w hutach, ale stosuje się go także jako wysokiej jakości paliwo do opalania kotłów grzewczych (w kotłowniach, warsztatach oraz gospodarstwach domowych), jak również w odlewniach metali.

Szeroki wachlarz asortymentowy

Jesteśmy gotowi elastycznie dostosować parametry produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców. Prowadzimy również sprzedaż produktów węglopochodnych (smoła pogazowa). Uzupełnieniem naszej oferty są usługi z zakresu przeładunku towarów masowych z wagonów do samochodów i odwrotnie.

Zobacz też

KOKS WIELKOPIECOWY

KOKS OPAŁOWY

KOKS NISKOFOSFOROWY