Skip links

Oferta

KOKS OPAŁOWY

Nowość !

Koks opałowy w workach

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie koksem opałowym workowanym rozszerzyliśmy ofertę o koks konfekcjonowany w worki 20kg.

W sprzedaży hurtowej koksu workowanego oferujemy wszystkie trzy frakcje 10-25 mm, 20-40 mm, 40-60 mm.

KOKS OPAŁOWY

---------

KOKS OPAŁOWY

0-10mm

wymiary ziarna

Wytrzymałość M40(%): --

Ścieralność M10(%): -- --

Zawartość wody (%): max. 16

Zawartość popiołu (%): max. 14

Zawartość cz. lotnych (%): max. 2,5

Zawartość siarki (%): max. 0,6

Fixed Carbon: --

Wartość opałowa min (kJ/kg): 24000

Zawartość podziarna max (%): --

Zawartość nadziarna (%): max. 10

GROSZEK

KOKS OPAŁOWY

10-25mm

wymiary ziarna

Wytrzymałość M40(%): --

Ścieralność M10(%): -- --

Zawartość wody (%): max. 15

Zawartość popiołu (%): max. 10,5

Zawartość cz. lotnych (%): max. 2,0

Zawartość siarki (%): max. 0,6

Fixed Carbon: min. 87

Wartość opałowa min (kJ/kg): 24500-28000

Zawartość podziarna max (%): 10

Zawartość nadziarna (%): max. 10

ORZECH I

KOKS OPAŁOWY

40-60mm

wymiary ziarna

Wytrzymałość M40(%): --

Ścieralność M10(%): --

Zawartość wody (%): max. 9

Zawartość popiołu (%): max. 10,5

Zawartość cz. lotnych (%): max. 1,5

Zawartość siarki (%): max. 0,6

Fixed Carbon: min. 87

Wartość opałowa min (kJ/kg): 27500-29000

Zawartość podziarna max (%): 10

Zawartość nadziarna (%): max 10

ORZECH II

KOKS OPAŁOWY

20-40mm

wymiary ziarna

Wytrzymałość M40(%): --

Ścieralność M10(%): --

Zawartość wody (%): max. 11

Zawartość popiołu (%): max. 10,5

Zawartość cz. lotnych (%): max. 1,5

Zawartość siarki (%): max. 0,6

Fixed Carbon: min. 87

Wartość opałowa min (kJ/kg): 27000-29000

Zawartość podziarna max (%): 10

Zawartość nadziarna (%): max. 10

---------

KOKS OPAŁOWY

+40mm

wymiary ziarna

Wytrzymałość M40(%): min. 52

Ścieralność M10(%): -- --

Zawartość wody (%): max. 9

Zawartość popiołu (%): max. 10,5

Zawartość cz. lotnych (%): max. 1,5

Zawartość siarki (%): max. 0,6

Fixed Carbon: --

Wartość opałowa min (kJ/kg): 27500-29000

Zawartość podziarna max (%): 10

Zawartość nadziarna (%): --

Masz dodatkowe pytania odnośnie oferty?

Często zadawane pytania

Jesteśmy gotowi elastycznie dostosować parametry produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców.

Koks to odmiana paliwa, które uzyskuje się w koksowniach poprzez koksowanie, czyli wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200°C w specjalnym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych, przy ograniczonym dostępie tlenu.

Koks wykorzystywany jest, przede wszystkim, w wytopie żelaza w wielkich piecach w hutach, ale stosuje się go także jako wysokiej jakości paliwo do opalania kotłów grzewczych (w kotłowniach, warsztatach oraz gospodarstwach domowych), jak również w odlewniach metali.

Surowy gaz koksowniczy składa się w dużej mierze z wodoru (do ok. 60%), metanu (około 25%), resztę stanowią takie składniki jak tlenek węgla, węglowodory czy azot. Oprócz wymienionych składników w gazie istnieją również zanieczyszczenia, między innymi benzol, siarkowodór oraz amoniak. Przeróbką i oczyszczaniem gazu koksowniczego zajmuje się osobny wydział koksowni, zwany węglopochodnymi. Jest to swoista fabryka chemiczna. Tam gaz poddaje się procesowi usuwania amoniaku, odsiarczania oraz wydziela się benzol i inne związki. Smoła pogazowa oraz benzol stanowią niezwykle cenny surowiec dla przemysłu chemicznego, natomiast z siarkowodoru uzyskuje się na miejscu znakomitej jakości siarkę.

Łączy nas koks

Koks to odmiana paliwa, które uzyskuje się w koksowniach poprzez koksowanie, czyli wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200°C w specjalnym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych, przy ograniczonym dostępie tlenu. To paliwo o wyższej wartości opałowej od zwykłego węgla kopalnego. Wyróżniamy kilka rodzajów koksu: wielkopiecowy, metalurgiczny, odlewniczy oraz opałowy. Koks wykorzystywany jest, przede wszystkim, w wytopie żelaza w wielkich piecach w hutach, ale stosuje się go także jako wysokiej jakości paliwo do opalania kotłów grzewczych (w kotłowniach, warsztatach oraz gospodarstwach domowych), jak również w odlewniach metali.

Szeroki wachlarz asortymentowy

Jesteśmy gotowi elastycznie dostosować parametry produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców. Prowadzimy również sprzedaż produktów węglopochodnych (smoła pogazowa). Uzupełnieniem naszej oferty są usługi z zakresu przeładunku towarów masowych z wagonów do samochodów i odwrotnie.

Zobacz też

KOKS WIELKOPIECOWY

KOKS ODLEWNICZNY

KOKS NISKOFOSFOROWY