Skip links

Oferta detaliczna

Z myślą o naszych odbiorcach detalicznych stworzyliśmy ofertę koksu opałowego pakowanego w worki oraz luzem

oferta detaliczna koksu opałowego

Oferta dla Klienta indywidualnego

Z myślą o Klientach indywidualnych przygotowaliśmy specjalną ofertę na koks opałowy.
Oferujemy koks w trzech granulacjach, zarówno luzem
jak i pakowany w worki 20kg.
Starając się najpełniej dopasować ofertę do oczekiwań kontrahentów detalicznych, oferujemy możliwość płatności gotówką oraz kartą.

SUPERKOKS

GROSZEK

KOKS OPAŁOWY

10-25mm

wymiary ziarna

Zawartość popiołu (%): 9,5

Zawartość cz. lotnych (%): 1,0-2,0

Zawartość siarki (%): 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg): 26000-28000

ORZECH II

KOKS OPAŁOWY

20-40mm

wymiary ziarna

Zawartość popiołu (%): 9,5

Zawartość cz. lotnych (%): 1,0-1,5

Zawartość siarki (%): 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg): 27000-29000

ORZECH I

KOKS OPAŁOWY

40-60mm

wymiary ziarna

Zawartość popiołu (%): 9,5

Zawartość cz. lotnych (%): 1,0-1,5

Zawartość siarki (%): 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg): 27500-29000

SUPERKOKS -optymalne źródło ciepła!

Ekologicznie i bez smogu!

SuperKoks jest paliwem niskoemisyjnym, czyli zawiera śladową ilość substancji lotnych (max1,0-1,5%) przy tym jest praktycznie bezdymny. Tym samym jego wybór do ogrzewania domów znacząco zmniejsza ryzyko powstawania smogu.

Efektywnie i ekonomicznie!

SuperKoks cechuje się wysoką wydajnością, a wybór tego paliwa stanowi gwarancję wysokiej wartości opałowej - sięgającej nawet 29 000 kJ/kg!

Koksownia Bytom dostarcza wielu możliwości

Jesteśmy gotowi elastycznie dostosować parametry produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców. Uzupełnieniem naszej oferty są usługi z zakresu przeładunku towarów masowych pomiędzy wagonami kolejowymi, a pojazdami transportu drogowego.

Jak palić koksem opałowym?

Koks jest paliwem o wiele czystszym od tradycyjnego węgla. W jego składzie znajduje się co najmniej 90% czystego węgla, co znacząco wpływa na jego wydajność grzewczą, która mieści się w granicach 28-30 Mj/kg. Istnieje kilka rodzajów koksu, do ogrzewania budynków mieszkalnych stosuje się koks opałowy. Podczas palenia koksem można uzyskać tak samo dobre rezultaty spalania, co w przypadku węgla lub drewna, przy czym stanie się to przy mniejszej ilości zużycia paliwa.

Czy palenie koksem w piecach węglowych może być bardziej opłacalne?

Należy podkreślić, że pomimo wysokiej wartości opałowej, koks nie nadaje się do każdego typu kotłów grzewczych. Aby palić koksem, trzeba zapewnić palenisku duży i stały dopływ powietrza oraz wysoką temperaturę, gdyż tylko w takich warunkach spalanie odbywa się prawidłowo.

Bardzo ważnym aspektem jest podciśnienie (ciąg) w kanale kominowym, które powinno wynosić 10-30 Pa, przy nieprawidłowym podciśnieniu nie będziemy w stanie podać odpowiedniej ilości powietrza celem uzyskania prawidłowego spalania (dotyczy głównie kotłów z miarkownikiem ciągu komina), oraz zwykłych pieców, zaleca się w tych urządzeniach grzewczych stosować koks o uziarnieniu 10-40. Kotły z wymuszonym obiegiem podawanego powietrza również winny pracować w sprawnej instalacji kominowej, takie kotły mogą spalać koks o grubszym uziarnieniu 40-60.

Spełnienie powyższych zaleceń odnośnie ciągów kominowych przełoży się na efektywność spalania, piece i kotły powinny mieć dużą wytrzymałość i dobrze radzić sobie z bardzo wysoką temperaturą paleniska (rzędu nawet 1000`C), gdyż w przeciwnym razie będą pozostawać duże ilości niedopału.

Najlepiej sprawdzają się w tym wypadku piece żeliwne lub kotły specjalnie przystosowane do tego typu paliwa. W przypadku innych urządzeń radzimy zapoznać się ze wskazaniami ich producenta. Paliwo z uwagi na wysoką wydajność doskonale poradzi sobie
w budynkach nieocieplonych, do których ogrzania potrzeba dużej mocy grzewczej.

Palenie koksem jest proekologiczne – paliwo to jest czystsze od węgla, a podczas spalania nie dymi, gdyż nie emituje do atmosfery smolistych substancji lotnych. Ponadto w odróżnieniu od węgla nie kurzy się i nie brudzi tak intensywnie. Wydajność grzewcza koksu jest bardzo wysoka – sięga 30 MJ/kg. Spala się powoli, dzięki czemu długo utrzymuje wysoką temperaturę i nadaje się do stałego palenia w piecach. Dzięki temu w trakcie sezonu grzewczego zużywa się go mniej niż węgla. Zastosowanie bufora podwyższa komfort użytkowania uzyskanej temperatury. Koks gwarantuje brak powstawania sadzy, ponad to jest efektywniejszym paliwem gdyż zużywa się go o 20-30% mniej niż tradycyjnego węgla.

Węgiel z koksem?

Warto na próbę kupić worek koksu opałowego i pomieszać z węglem. Na ruszt kotła wysypać warstwę węgla (zakrywając cały) następnie na nią warstwę koksu i tak na przemian, aby ostatnia warstwa także była węglowa. Podpalając od góry drewienka pozwolimy po jakimś czasie na wytworzenie się warstwy żaru na górze zasypu. W tym czasie dym z komina będzie już znikomy. Kiedy pod wpływem wytworzonego żaru rozpocznie się spalanie koksu – dym z komina nie będzie już widoczny. Takie warunki będą utrzymywać się do wypalenia całego wsadu.

Informacja producenta dotycząca wykorzystania koksu opałowego

Koks opałowy wyprodukowany przez Koksownię Bytom sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Konstytucji 61 przeznaczony jest do spalania w kotłach/piecach wyłącznie do tego przeznaczonych zgodnie z deklaracjami producenta oraz instrukcją obsługi kotła/pieca.


Koksownia Bytom sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za używanie koksu oferowanego do sprzedaży przez Koksownie Bytom Sp. z o.o. niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób sprzeczny z deklaracjami producenta kotła/pieca i instrukcją obsługi.

Często zadawane pytania

Jesteśmy gotowi elastycznie dostosować parametry produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców.

Koks to odmiana paliwa, które uzyskuje się w koksowniach poprzez koksowanie, czyli wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200°C w specjalnym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych, przy ograniczonym dostępie tlenu.

Koks wykorzystywany jest, przede wszystkim, w wytopie żelaza w wielkich piecach w hutach, ale stosuje się go także jako wysokiej jakości paliwo do opalania kotłów grzewczych (w kotłowniach, warsztatach oraz gospodarstwach domowych), jak również w odlewniach metali.

Surowy gaz koksowniczy składa się w dużej mierze z wodoru (do ok. 60%), metanu (około 25%), resztę stanowią takie składniki jak tlenek węgla, węglowodory czy azot. Oprócz wymienionych składników w gazie istnieją również zanieczyszczenia, między innymi benzol, siarkowodór oraz amoniak. Przeróbką i oczyszczaniem gazu koksowniczego zajmuje się osobny wydział koksowni, zwany węglopochodnymi. Jest to swoista fabryka chemiczna. Tam gaz poddaje się procesowi usuwania amoniaku, odsiarczania oraz wydziela się benzol i inne związki. Smoła pogazowa oraz benzol stanowią niezwykle cenny surowiec dla przemysłu chemicznego, natomiast z siarkowodoru uzyskuje się na miejscu znakomitej jakości siarkę.