Skip links

Oferta

Z myślą o naszych odbiorcach, stworzyliśmy ofertę odpowiadającą na ich potrzeby.

Szeroki asortyment rodzajów koksu

Nasza oferta

Oferta produkcyjna Koksowni Bytom składa się z różnych rodzajów koksu oraz z produktów węglopochodnych (smoła pogazowa).Starając się najpełniej dopasować ofertę do oczekiwań kontrahentów, proponujemy możliwość indywidualnego negocjowania cen. Możesz u nas skorzystać z atrakcyjnych systemów rabatowych oraz wydłużonych terminów płatności.
Sprawdź naszą ofertę:

KOKS WIELKOPIECOWY

KOKS OPAŁOWY

KOKS ODLEWNICZNY

KOKS NISKOFOSFOROWY

Koks o szerokim zastosowaniu

Koks to paliwo o wyższej wartości opałowej od zwykłego węgla kopalnego. Wyróżniamy kilka jego rodzajów: wielkopiecowy, metalurgiczny, odlewniczy oraz opałowy.

Każdy oferowany przez nas koks spełnia niezbędne normy jakościowe i z powodzeniem może być wykorzystywany w wytopie żelaza w wielkich piecach w hutach. Nasi klienci stosują go jednak także w roli wysokogatunkowego czynnika do opalania kotłów grzewczych: w kotłowniach, warsztatach, gospodarstwach domowych oraz w odlewniach metali.

Koksownia Bytom dostarcza wielu możliwości

Jesteśmy gotowi elastycznie dostosować parametry produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców. Uzupełnieniem naszej oferty są usługi z zakresu przeładunku towarów masowych pomiędzy wagonami kolejowymi a pojazdami transportu drogowego.

Często zadawane pytania

Jesteśmy gotowi elastycznie dostosować parametry produkowanego asortymentu do potrzeb rynku, z uwzględnieniem specyficznych wymagań nawet drobnych odbiorców.

Koks to odmiana paliwa, które uzyskuje się w koksowniach poprzez koksowanie, czyli wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200°C w specjalnym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych, przy ograniczonym dostępie tlenu.

Koks wykorzystywany jest, przede wszystkim, w wytopie żelaza w wielkich piecach w hutach, ale stosuje się go także jako wysokiej jakości paliwo do opalania kotłów grzewczych (w kotłowniach, warsztatach oraz gospodarstwach domowych), jak również w odlewniach metali.

Surowy gaz koksowniczy składa się w dużej mierze z wodoru (do ok. 60%), metanu (około 25%), resztę stanowią takie składniki jak tlenek węgla, węglowodory czy azot. Oprócz wymienionych składników w gazie istnieją również zanieczyszczenia, między innymi benzol, siarkowodór oraz amoniak. Przeróbką i oczyszczaniem gazu koksowniczego zajmuje się osobny wydział koksowni, zwany węglopochodnymi. Jest to swoista fabryka chemiczna. Tam gaz poddaje się procesowi usuwania amoniaku, odsiarczania oraz wydziela się benzol i inne związki. Smoła pogazowa oraz benzol stanowią niezwykle cenny surowiec dla przemysłu chemicznego, natomiast z siarkowodoru uzyskuje się na miejscu znakomitej jakości siarkę.