Skip links

Koksownia Bytom pomaga w święta wraz Fundacją PETRALNA

Koksownia Bytom, zawsze gotowa wspierać lokalną społeczność, aktywnie zaangażowała się w szczytną inicjatywę – 6. edycję Wielkiej Świątecznej Akcji Dobroczynnej. W ramach tej wyjątkowej akcji koksownia pomogła zorganizować Fundacji PETRALANA uroczystą wigilię dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności. Wydarzenie to było nie tylko chwilą wspólnego świętowania, ale przede wszystkim okazją do dzielenia się ciepłem i serdecznością w trudnych chwilach. Dodatkowo Koksownia Bytom zaangażowała się w rozdawanie paczek świątecznych, które trafiły do dzieci ze Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Arka Noego”, uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. M. Konopnickiej oraz podopiecznych Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Bytomiu. Dzięki temu zaangażowaniu wiele dzieci doświadczyło radości i magii świąt, które mogły spędzić w atmosferze miłości i wsparcia. Inicjatywa Koksowni Bytom w ramach Wielkiej Świątecznej Akcji Dobroczynnej to nie tylko gest solidarności, ale również wyraz troski o najbardziej potrzebujących. Taka aktywność przemysłowej społeczności nie tylko kształtuje wizerunek firmy, ale przede wszystkim wnosi realną wartość dla lokalnego społeczeństwa, pomagając tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.