Skip links

Poszukiwania nowych pracowników dla Koksowni Bytom – Targi Pracy w PETRALANA S.A.

Koksownia Bytom to bardzo stabilne miejsce pracy, zatrudniające pracowników długoterminowo. Poszukiwanie osób zainteresowanych zatrudnieniem w naszych strukturach zaowocowało organizacją Targów Pracy, realizowanych we współpracy z Urzędem Pracy w Bytomiu na terenie fabryki mineralnej wełny skalnej PETRALANA S.A., od wielu lat kooperującej z nami w ramach Śląskiego Holdingu Przemysłowego.

We wtorek 13 września osoby poszukujące pracy z terenu Bytomia miały możliwość zapoznania się z zasadami działania Koksowni oraz oferowanymi przez nas stanowiskami pracy, a także wzięcia udziału w rozmowach rekrutacyjnych z pracownikami naszego działu HR. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, w wydarzeniu wzięło udział kilkudziesięciu mieszkańców Bytomia, poszukujących pracy w działach produkcyjnych. Spotkania zaowocowały zaproszeniem kilku osób do kolejnego etapu rekrutacji, co, mamy nadzieję, pozwoli na ich zatrudnienie w najbliższym czasie.

Wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swojej kariery zawodowej w szeregach pracowników  Koksowni Bytom zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami zatrudnienia w zakładce KARIERA  oraz do składania dokumentów aplikacyjnych.