Skip links

Wielka Świąteczna Akcja Dobroczynna – pomagamy innym na święta

Od kilku lat w ramach Wielkiej Świątecznej Akcji Dobroczynnej wspólnymi siłami i środkami pomagamy innym na święta, wspierając działania Fundacji PETRALANA nakierowane na pomoc materialną tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Niezmiennie, jak co roku w okresie przedświątecznym, Fundacja PETRALANA spotkała się z dziećmi objętymi opieką świetlic środowiskowych. W dniach 22 i 23 grudnia wolontariusze Fundacji odwiedzili aż trzy spośród bytomskich świetlic dla dzieci – Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Arka Noego”, Świetlicę integracyjną działającą przy SP nr 16 im. Marii Konopnickiej oraz Świetlicę integracyjną im. Janusza Korczaka działającą przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, by obdarować najmłodszych świątecznymi upominkami wraz z górą słodyczy.

Wielka Świąteczna Akcja Dobroczynna od kilku lat obejmuje również działania skoncentrowane na niesieniu pomocy osobom z naszego sąsiedztwa. Pomoc w postaci paczek z artykułami spożywczymi otrzymały najbardziej potrzebujące rodziny z sąsiadujących z nami dzielnic Bytomia – Bobrka i Karbia. Wierzymy, że niesiona w ten sposób pomoc pozwala wesprzeć rodziny w przygotowaniach kolacji wigilijnej i tradycyjnych Świąt oraz przyczynia się do szerzenia postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby mieszkańców naszego miasta.