Skip links

Zmiany Organizacyjne Koksowni Bytom

Decyzją rady nadzorczej Koksowni Bytom Sp. z o. o.  20 czerwca 2023 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Petralana S.A. Dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Stanisław Churas objął obowiązki Prezesa Zarządu, na czas niezbędny dla przeprowadzenia procedury wyboru nowego Prezesa Zarządu. Stanisław Churas zastąpił Radosława Tumielewicza, który z kolei objął stanowisko dyrektora zarządzającego Koksowni Bytom Sp. z o.o. Obie firmy współpracują w ramach Śląskiego Holdingu Przemysłowego.

Koksownia Bytom to prywatne przedsiębiorstwo o stuprocentowo Polskim kapitale, której całość udziałów znajduje się w rękach osób fizycznych. Zakład działa na 45-komorowej baterii koksowniczej, która wytwarza rocznie 200tyś ton koksu o różnych specyfikacjach taki jak np.: koks opałowy, wielkopiecowy czy odlewniczy. Zakład zatrudnia łącznie ok.310 pracowników.

Z Petralany do Koksowni Bytom

Od 2015 r. prezesem Petralany był Radosław Tumielewicz, który z końcem maja bieżącego roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Koksowni Bytom, zwiększając swój poziom zaangażowania w nadzór i realizację nowych inwestycji Koksowni. 

Radosław Tumielewicz w dalszym ciągu pozostaje w strukturach Petralany, pełniąc funkcję dyrektora operacyjnego, wspierając firmę zarówno w obszarze działalności produkcyjnej jak i handlowej, a także biorąc czynny udział w tworzeniu strategii firmy.

Unikatowa przemysłowa symbioza

Koksownia Bytom i Petralana współpracują w ramach Śląskiego Holdingu Przemysłowego. Zakłady łączy unikatowa przemysłowa symbioza : Gaz koksowniczy będący odpadem w procesie produkcji koksu służy do zasilania linii  technologicznej produkującej wełnę skalnej. To jedyne tego typu rozwiązanie w Europie.