Skip links

Fundacja PETRALANA pomaga rodzinom z Ukrainy.

Pomagamy rodzinom z Ukrainy-Fundacja PETRALANA

12.03.2022

Zbrojna napaść na Ukrainę dramatycznie wpłynęła na życie milionów mieszkańców tego kraju. W jednej chwili ich życie i zdrowie zostało zagrożone, zmuszając miliony ludzi do opuszczenia swojego domu. Zarząd Fundacji PETRALANA, pragnąć najefektywniej pomóc ukraińskim rodzinom podjął decyzję o wsparciu finansowym w wysokości 75 000,- pln pracowników z Ukrainy pracujących na rzecz PETRALANA SA oraz bytomskiej koksowni MMG.

Decyzja Zarządu Fundacji stanowi wyraz wiary, iż te środki choć trochę poprawią dramatyczną sytuację ukraińskich rodzin w tym trudnym czasie. Środki na ten cel zostały pozyskane dzięki zaangażowaniu spółek z grupy Śląskiego Holdingu Przemysłowego -za co serdecznie dziękujemy.