Skip links

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK

02.12.2021

Tereny poprzemysłowe w Bytomiu-Bobrku, na których przygotowywana jest Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej wymagają gruntownej rewitalizacji. Dzisiaj w realizację wspólnego projektu miasta Bytom i spółki MMG, do której należy większość gruntów po byłej Hucie Bobrek, włączył się Instytut Podstaw Inżynierii Środowiskowej Polskiej Akademii Nauk.

IPIŚ PAN jest placówką badawczo-naukową, która prowadzi działalność w obszarze inżynierii środowiska. Od dzisiaj, na mocy podpisanego z MMG listu intencyjnego, będzie wspierać spółkę w przygotowaniu Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej – wspólnego projektu przedsiębiorstwa i miasta Bytom.

Łączny potencjał Strefy to aż 150 tys. mkw. gruntów, ciągnących się od ul. Konstytucji w stronę DK 88, z czego 100 tys. mkw. to własność MMG i podmiotów współpracujących, a 50 tys. mkw. należy do miasta. Po przygotowaniu terenu, w tym m.in. doprowadzenia prądu i ciepła wytwarzanych w MMG z gazu koksowniczego, teren zostanie podzielony na działki i sprzedany inwestorom na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku gruntów wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.