Skip links

STREFA ROZWOJU INWESTYCJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZYSZŁOŚCIĄ BYTOMIA

STREFA ROZWOJU INWESTYCJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PRZYSZŁOŚCIĄ BYTOMIA

30.06.2021


Zrodził się pomysł, by na terenach po dawnej Hucie Bobrek w Bytomiu powstała Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej. 30 czerwca 2021 r. list intencyjny w tej sprawie podpisali Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i prezes MMG Sp. z o.o. Rafał Szostok. Gratką dla inwestorów w bytomskiej Strefie ma być tania energia elektryczna i cieplna, dostarczana ze zmodernizowanej koksowni MMG.

Podpisanie listu intencyjnego to pierwszy krok w kierunku uruchomienia Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej. Kolejnym będzie powołanie zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli przedsiębiorstwa i reprezentantów władz miasta, który wspólnie opracuje szczegóły przygotowania, stworzenia oraz zasady funkcjonowania Strefy na terenach po dawnej Hucie Bobrek.

Łączny potencjał Strefy to aż 150 tys. m2 gruntów, ciągnących się od ul. Konstytucji w stronę DK 88, z czego 100 tys. m2 to własność MMG i podmiotów współpracujących, a 50 tys. m2 to tereny miejskie. Po przygotowaniu tego obszaru, w tym doprowadzenia prądu i ciepła wytwarzanych w MMG z gazu koksowniczego, zostanie on podzielony na działki i sprzedany inwestorom na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku gruntów wchodzących w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Teren ma niezaprzeczalny atut w postaci dostępu do bocznicy kolejowej przy szlaku Bytom-Gliwice, ale jego największym walorem będzie możliwość korzystania z taniej energii cieplnej i elektrycznej produkowanej przez koksownię. W konsekwencji, inwestycja przełoży się na zachowanie działalności produkcyjnej i miejsc pracy w dzielnicy, także po wygaszeniu działającej tu obecnie Kopalni Bobrek.

Rafał Szostok, prezes MMG Sp. z o.o.

List intencyjny został podpisany na terenie fabryki mineralnej wełny skalnej PETRALANA S.A., która razem z MMG od wielu lat współpracuje w ramach Śląskiego Holdingu Przemysłowego. Obie spółki dają łącznie zatrudnienie niemal 600 pracownikom. Rocznie MMG wytwarza 73 mln m3 gazu koksowniczego – odpadu w produkcji koksu; już teraz wykorzystując energię z 67% zasobów. Ta ilość wystarcza na ogrzanie baterii koksowniczej i kotłowni. 8% z puli kupuje również PETRALANA, która wykorzystuje gaz koksowniczy w produkcji mineralnej wełny skalnej. To jedyne takie rozwiązanie w Europie i jedno z nielicznych na świecie. Właśnie ta współpraca stała się inspiracją do stworzenia największej przewagi konkurencyjnej Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej. Po wybudowaniu tzw. układu wysokosprawnej kogeneracji MMG będzie odzyskiwać energię elektryczną i cieplną z blisko 100% gazu koksowniczego, dostarczając inwestorom nadwyżką w cenach niższych niż sieciowe.

Wyróżnikiem bytomskiej Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej na mapie architektonicznej Bytomia docelowo stanie się zrewitalizowany budynek administracji dawnej Huty Bobrek (zlokalizowany przy ul. Konstytucji, naprzeciwko fabryki PETRALANA). Powstaną tam powierzchnie biurowe, centrum obsługi inwestorów, centrum aktywizacji lokalnej społeczności i inkubator lokalnego biznesu. Pierwsze prace remontowe w tym zabytkowym miejscu już trwają.