Skip links

PIERWSZE KROKI W KIERUNKU URUCHOMIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W BYTOMIU-BOBRKU

PIERWSZE KROKI W KIERUNKU URUCHOMIENIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH W BYTOMIU-BOBRKU

2.08.2021


29 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu doszło do spotkania zespołu ekspertów, który został powołany do życia w następstwie podpisania listu intencyjnego w sprawie stworzenia Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej w Bytomiu-Bobrku (dowiedz się więcej). Zespół składa się z przedstawicieli władz miasta oraz reprezentantów przedsiębiorstwa MMG Sp. z o.o.

Zastępca Prezydenta Miasta Michał Bieda, naczelnicy Wydziału Inżynierii Środowiska i Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz reprezentacja Spółki MMG z Prezesem Rafałem Szostokiem na czele wzięli udział w rozmowach dotyczących planów na uruchomienie bytomskiej Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej. Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny. Rolą ekspertów jest wypracowanie warunków współpracy, uzgodnienie priorytetów i kierunków działania, a także ustalenie harmonogramu i trybu prac, z którymi wiązać się będzie uruchomienie i dalsze funkcjonowanie Strefy na terenach po dawnej Hucie Bobrek w Bytomiu. Członkowie zespołu będą spotkali się regularnie.